Mozgalmunk 2008-ban jött létre, az MSZP társult ifjúsági szervezeteként, de gyökerei már mintegy a rendszerváltás időszakának generációjáig, a Baloldali Ifjúsági Társulás alapításának idejére nyúlnak vissza. E szervezetek olyan alapokat és olyan országos hálózatot hoztak létre, amelynek megőrzését és továbbvitelét feladatunknak és kötelességünknek tartjuk.

Tagjaink olyan fiatalok, akik hisznek abban, hogy egy hatékonyan működő közösség tevékenységét segítve képesek tenni a változásért, közös céljaink elérése érdekében.

Szellemiségünket tekintve a mindenkori hazai szociáldemokrácia, Ágoston Péter és Jászi Oszkár, Kéthly Anna és Kunfi Zsigmond örökösének tekintjük szervezetünket, akiknek fő célja mindig a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolása és a hazai állapotok demkratizálása volt.

Fontosak számunkra az európai értékek is, mert erős európai identitás nélkül már nem létezne Magyarország és nem volnának olyan demokratikus hagyományaink sem, amelyekre munkánk során olyan nagyban építhetünk.

Ami pedig a legfontosabb: mindig és minden körülmények között elsődlegesen nemzeti alapon állónak tekintjük magunkat. Hiszünk az erős, határokon átívelő nemzetpolitika eredményességében, az összefogás erejében és az e célok érdekében végzett közös munka értékében. Hiszünk abban, hogy Magyarország ismét köztársaság lehet, és, hogy ennek életét maffiózók és kiskirályok helyett hamarosan ismét mindannyiunk közös akarata formálhatja majd.

Mi a célunk?

Magyarországon ma nagyon nehéz fiatalnak lenni.

Továbbtanulni, munkát vállalni, családot alapítani – ezek sokak számára szinte elérhetetlen célok. Az egyre növekvő mélyszegénység és az ebből való kitörés ellehetetlenülése egyre többeket kényszerít arra, hogy feladják céljaikat és álmaikat, és szűkös lehetőségeikhez mérten próbáljanak meg boldogulni. A munkanélküliség és az egyre növekvő számú egyre inkább leszakadó régió azonban igencsak szűkre szabja ezek kereteit.

Aki megteheti, elhagyja az országot, hogy külföldön találjon megélhetést, sőt, a legtöbben már vissza sem szeretnének térni – kint akarnak biztos anyagi hátteret teremteni maguknak, családjuknak. Ez óriási veszteséget jelent az ország számára, hiszen a legértékesebb és legmobilisabb rétegét veszti el.

Nélkülük nekünk, itt maradóknak, csakis nehezebb lehet – könnyebb semmiképpen sem!

Ezért elfogadhatatlannak tartunk minden olyan hazugságot és demagógiát, ami mindezt el akarja fedni vagy meg akarja hazudtolni. Viszont annál inkább fontosnak érezzük, hogy ne csak beszéljünk ezekről a problémákról, hanem meg is próbáljunk tenni ellenük.

Egyik legfontosabb célunknak e tarthatatlan helyzet felszámolását tekintjük. Ez ugyanis a kulcsa mindannak, amit a demokratikus közállapotok visszaállítása vagy a jelenlegi kormány leváltása jelent.

De nem csak a saját generációnkért tartozunk felelősséggel, hanem, szocialistaként, egész társadalmunk helyzetéért és legelsősorban is a legkiszolgáltatottabbakért. Nekünk, baloldali fiataloknak kötelességünk a rend pártján állni, hiszen mi vagyunk azok, akik a szegénységben nem romantikát és nem statisztikát látunk, hanem magunk is tisztában vagyunk vele: a legelesettebbek vannak legjobban kitéve a bűnelkövetőknek – s épp ezért mi a rend, és nem a bűnözés pártján állunk!

Ám a rend, a biztonság megteremtése csak cél lehet, és nem eszköz. Ahhoz, hogy erre sor kerülhessen, előbb a bűnözést generáló társadalmi problémákkal kell szembenéznünk és leszámolnunk, a mai kilátástalan helyzet áldozatain kell segítenünk. Ez olyan célkitűzés, amit mindnyájunknak magunkévá kell tennie és tudatosan kell érte cselekednie: a saját településén, régiójában. Nincs ma Magyarországon olyan ügy, ami jelentősebb és sürgetőbb feladatokat róna ránk, baloldali fiatalokra.

Mert eleve nincs is olyan probléma, ami jobban összefüggne a nemzedékünk helyzetével és lehetőségeinek szűkösségével. Épp ezért mindezek ellen küzdeni olyan feladat, amellyel nemcsak az érintettek helyzetén, de a sajátunkon is javíthatunk.

Ezek után pedig kérdés sem lehet: ebben hiszünk, és ezért dolgozunk.

MEGOSZTÁS